Na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie zamieszczony jest Planu Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego na lata 2015-2020. Dokument ten opisuje zmiany, jakie planowano wprowadzić w instytucji, odpowiadając na potrzeby i wyzwania związane z globalnymi trendami technologicznymi i społecznymi. W Planie Rozwoju określone zostały między innymi priorytetowe obszary rozwoju oraz cele strategiczne i operacyjne.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. W jakim stopniu udało się zrealizować założenia i cele, zawarte w Planie Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego na lata 2015- 2020?
  2. W jaki sposób i za pomocą jakich środków zrealizowano cele i założenia, zawarte w planie?
  3. Jakie są wymierne skutki realizacji celów, odczuwalne dla czytelników i pozostałych mieszkańców regionu kutnowskiego?
Skip to content