Mieszkańcy Olkusza od kilku lat zmagają się z problemami w podróżowaniu autobusami z i do Krakowa. Skarżą się na brak realizacji niektórych kursów pomimo ich obecności w rozkładzie jazdy oraz na utrudniony dostęp do aktualnych informacji na stronach internetowych przewoźników. W sprawie interweniowały posłanki Paulina Matysiak i Daria Gosek-Popiołek.

Interwencja parlamentarzystek

W piśmie od władz województwa małopolskiego parlamentarzystki zwróciły uwagę na rosnące ceny przejazdu na tej trasie, co może być efektem zmowy cenowej. Zwróciły się też do marszałka z prośbą o zweryfikowanie doniesień o tych nieprawidłowościach, a także o sprawdzenie, czy potrzeby transportowe mieszkańców Olkusza są odpowiednio zaspokajane.

Co planuje urząd marszałkowski?

W odpowiedzi na te pytania marszałek województwa małopolskiego poinformował, że podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania transportu na linii Olkusz – Kraków. W 2019 roku uruchomiono linię użyteczności publicznej Olkusz – Trzyciąż – Kraków oraz linię Olkusz – Krzeszowice, skąd pociągiem można kontynuować podróż do Krakowa. Z kolei w 2020 roku uruchomiono linię Olkusz – Sułoszowa – Kraków.

Jak informuje marszałek, planowane jest też uruchomienie linii autobusowej Bukowno – Olkusz – Kraków z częstotliwością kursowania po 8 kursów w dni robocze. W przypadku transportu kolejowego pasażerowie mają bezproblemowy dostęp do informacji o realizowanych połączeniach na trasie Olkusz – Kraków.

Przebudowa stacji Olkusz i ograniczenia

Co więcej, jak wynika z odpowiedzi udzielonej posłankom, w przyszłym roku spółka PKP PLK planuje przebudowę stacji Olkusz, która wpłynie na ruch jednotorowy na przyległych szlakach do Bukowna i Jaroszowca Olkuskiego. Decyzja o niezwiększaniu na chwilę obecną liczby pociągów z Olkusza do Krakowa jest związana właśnie z tą inwestycją.

W ramach projektu pn. „Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz” planuje się wybudowanie i wykorzystanie nowoprojektowanej łącznicy kolejowej, umożliwiającej realizowanie bezpośrednich pasażerskich przewozów kolejowych w relacji Kraków Główny – Olkusz bez zmiany kierunku jazdy w stacji Jaworzno Szczakowa. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku. W jej ramach przewiduje się wybudowanie nowej linii kolejowej umożliwiającej bezpośrednie połączenia pociągowe z czasem jazdy około 53 minut na trasie Kraków — Olkusz. Projekt ten jest w fazie planowania, a szczegóły dotyczące harmonogramu i realizacji posiada spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Skip to content