Po raz kolejny PiS chce ograniczyć prawa kobiet i wprowadza klauzulę sumienia! Jak zwykle, ten sam schemat działania – kolanem, tylnymi drzwiami przepchnąć, nikt się nie zorientuje!

W rządowym projekcie ustawy znajdował się zapis, który nakazywał podmiotowi leczniczemu wskazanie, gdzie można wykonać zabieg, którego lekarz odmawia w związku z klauzulą sumienia. Podczas komisji zdrowia (26 maja 2020) posłowie PiS złożyli poprawkę i wykreślili zapis:

„[art. 39 ust. 2.] W przypadku powstrzymania się przez lekarza od wykonania świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot leczniczy, w ramach działalności którego powstrzymano się od wykonania świadczenia zdrowotnego, jest obowiązany wskazać lekarza lub podmiot wykonujący działalność leczniczą, który zapewni możliwość wykonania tego świadczenia.”

Konstytucja zapewnia prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa. Skoro świadczenia są legalne, to legalna jest również informacja o nich i nie można ich nikomu odmawiać.

Podczas 12. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie dyskusji “Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 172, 172-A i 387)” zabrałam głos w tej sprawie.

Skip to content