Seniorzy są grupą najbardziej dotkniętą przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. W obawie przed zakażeniem, bardzo często decydują się na pozostanie w domach i są zmuszeni korzystać z pomocy innych. W ramach Solidarności Korpusu Wsparcia Seniorów opracowano Program „Wspieraj Seniora”. W ramach programu seniorzy, którzy decydują się pozostawać w domu otrzymują pomoc w czynnościach dnia codziennego (np. zakupy). Ma on na celu usprawnienie pomocy udzielanej seniorom w czasie pandemii, w tym działań podejmowanych przez samorządy terytorialne i ośrodki pomocy społecznej. W ramach Solidarności Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiono także infolinię dedykowaną seniorom, gdzie mogą oni poprosić o pomoc w czynnościach codziennych, które wymagają wyjścia z domu.

Poprosiłam Minister Rodziny i Polityki Społecznej o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile samorządów przystąpiło do programu “Wspieraj Seniora”?
  2. Ile osób po 70 roku życia skorzystało z pomocy w ramach tego programu?
  3. Na jakie formy pomocy było największe zapotrzebowanie wśród osób po 70 roku życia?
  4. Ilu seniorów skorzystało z infolinii uruchomionej w ramach ramach Solidarności Korpusu Wsparcia Seniorów?
Skip to content