Posłanka na Sejm RP, Paulina Matysiak, wystosowała interwencję do wójta gminy Kutno, Michała Łuczaka, w sprawie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach. Inicjatywa ta została podjęta po apelu rodziców uczniów, którzy oczekują realizacji tej ważnej inwestycji.

Dotacja z Polskiego Ładu w niebezpieczeństwie?

Gmina Kutno otrzymała w październiku ubiegłego roku dotację w wysokości 8,5 miliona złotych z programu Polski Ład na budowę nowej sali gimnastycznej. Według posiadanych przez posłankę informacji pojawiły się sygnały, że władze gminy mogą rozważać przesunięcie tych środków na inne cele, co zagraża utracie przyznanej dotacji i wzbudziło zaniepokojenie wśród lokalnej społeczności. Termin wyłonienia wykonawcy i przedstawienia deklaracji przez władze gminy dotyczącej przyszłości inwestycji mija 10 lipca.

Rodzice interweniują w urzędzie gminy

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, w czwartek 6 czerwca, grupa rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej we Wroczynach przybyła do urzędu gminy w Kutnie, domagając się wyjaśnień w sprawie budowy sali gimnastycznej. Spotkali się oni z wójtem Michałem Łuczakiem, który zapewnił, że gmina nie zamierza rezygnować z tej inwestycji.

Wójt: „Nikt nie chce zabierać pieniędzy dzieciom”

Wójt Michał Łuczak stanowczo zdementował pogłoski o rzekomym zamiarze przesunięcia środków z Polskiego Ładu na inne cele. Jak podkreślił, gmina nie ma zamiaru rezygnować z budowy sali gimnastycznej we Wroczynach. „Nikt nie chce zabierać pieniędzy dzieciom” – oświadczył wójt, uspokajając rodziców.

Szkoła we Wroczynach ma potencjał rozwojowy

Szkoła we Wroczynach, choć niewielka, posiada ogromny potencjał rozwojowy. Rodzice dzieci uczęszczających do tej placówki są przekonani, że nowa sala gimnastyczna znacząco podniosłaby standard nauczania i zachęciła kolejnych rodziców do posyłania tam swoich dzieci. Obecnie szkoła nie dysponuje odpowiednim zapleczem sportowym, co stanowi istotny problem dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Apel o rozpisanie przetargu

W interwencji poselskiej, Paulina Matysiak apeluje do wójta gminy o podjęcie działań zmierzających do rozpisania przetargu na budowę sali gimnastycznej. W swoim piśmie podkreśliła, jak bardzo potrzebna jest ta inwestycja dla rodziców, uczniów i nauczycieli szkoły we Wroczynach. Posłanka zwraca uwagę, że podobne przedsięwzięcia są realizowane przez inne gminy, a wykonawcy często przedstawiają korzystne oferty.

Ważna inwestycja dla lokalnej społeczności

Budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach jest ważną inwestycją dla lokalnej społeczności. Posłanka Paulina Matysiak oraz rodzice uczniów podkreślają, że jest ona wyczekiwana, ponieważ znacząco podniosłaby standard szkoły i zwiększyłaby jej atrakcyjność jako miejsca nauki. Mają też mają nadzieję, że pierwotny plan budowy zostanie zrealizowany, a potrzebne procedury przetargowe zostaną rozpoczęte niezwłocznie.

Skip to content