Monitoring miejski powinien służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Jednak w gminie Łanięta jego funkcjonowanie budzi wątpliwości części społeczności. Jak wynika z odpowiedzi urzędu na interwencję posłanki Pauliny Matysiak, nagrania z kamer są rejestrowane w sposób ciągły, a ich administratorem jest wójt gminy. Mieszkańcy mogą zastanawiać się, jakie są dokładne zasady dostępu do tych nagrań i w jakim celu są wykorzystywane.

Relacje gminy z OSP

Kolejną kwestią budzącą niepokój jest sytuacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach. Choć remiza znajduje się na działce będącej w użytkowaniu wieczystym OSP, to gmina nie zawarła z jednostką żadnych formalnych umów dotyczących nieruchomości. Urząd twierdzi, że nie posiada wiedzy, czy OSP występowała w ostatniej dekadzie z inicjatywą zawarcia umowy dotyczącej zagospodarowania gminnej nieruchomości na cele społeczne. Brak porozumienia może rodzić obawy o przyszłość i rozwój OSP.

Transparentność władz pod znakiem zapytania

Wątpliwości wzbudza również kwestia transparentności działań gminnych włodarzy. W odpowiedziach na interpelację pada informacja, że władze wyłączyły możliwość komentowania na oficjalnym profilu gminy na Facebooku. Powodem miała być „treść wprowadzająca opinię publiczną w błąd”. Działanie to może być odczytywane jako ograniczanie prawa mieszkańców do wyrażania opinii i krytyki.

Skip to content