W powiecie kutnowskim mieszkańcy od lat borykają się z problemem nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych. Na składowisku, które powstało w 2014 roku, zalegają setki ton chemikaliów i innych odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy zmuszeni są znosić uciążliwy odór oparów unoszących się znad składowiska, a obawy o masowe zatrucia chemikaliami rosną, szczególnie w porze letniej. Sprawie przygląda się posłanka Paulina Matysiak.

Nieskuteczne działania Starostwa Powiatowego i interwencja posłanki

Zaniepokojona sytuacją parlamentarzystka zwróciła się do Starosty Powiatowego w Kutnie z zapytaniem dotyczącym planów związanych z utylizacją odpadów. W swoim piśmie posłanka wyraziła obawy mieszkańców oraz zwróciła uwagę na opieszałość władz powiatu kutnowskiego w tej sprawie.

Posłanka Matysiak wskazuje, że kontrole przeprowadzone przez starostwo nie pozwoliły na określenie rodzaju składowanych odpadów i do tej pory nie jest znana zawartość beczek z odpadami. Starosta kutnowski wzywał firmę odpowiedzialną za składowisko do utylizacji lub unieszkodliwienia zgromadzonych odpadów, co nie odniosło żadnego skutku.

Brak reakcji na apel mieszkańców

Mimo licznych próśb mieszkańców i interwencji Wójta Gminy Łanięta władze powiatu nie podjęły skutecznych działań w celu likwidacji składowiska. Obecny stan pojemników, w których odpady są zgromadzone, jest katastrofalny.

Zwracając się do Starosty Powiatowego w Kutnie, posłanka Matysiak zadała kilka pytań, wśród których znalazły się: kiedy starostwo zamierza rozpocząć usuwanie zalegających odpadów, jakie działania mają na celu ocenę rodzaju składowanych odpadów i stopnia zagrożenia ekologicznego, jakie powodują, oraz jak i kiedy starostwo zamierza pozyskać środki na zutylizowanie odpadów.

Odpowiedź na te pytania może okazać się kluczowa dla przyszłości mieszkańców powiatu kutnowskiego, którzy od lat żyją w cieniu niebezpiecznego składowiska odpadów.

Składowisko w Łaniętach

Wysypisko w Łaniętach działa od 2014 roku kiedy Starosta Mirosława Gal-Grabowska wydała firmie Profit Duo Sp. z o.o. w Łodzi zezwolenie na gromadzenie odpadów. Obecnie zezwolenie na składowanie odpadów zostało cofnięte, jednak odpady wciąż zagrażają mieszkańcom Łaniąt.

Skip to content