Zakończenie prac modernizacyjnych portu w Gliwicach przez PKP PLK, znacząco poprawiło jego dostępność transportową, ale wywołało również dyskusję o dalszym kierunku rozwoju szlaków wodnych w regionie. Posłanka Paulina Matysiak podjęła temat potencjału Kanału Śląskiego, kierując pytania do Ministerstwa o plany modernizacji tej strategicznej drogi wodnej.

Planowanie modernizacji Kanału Śląskiego: odpowiedzi na pytania posłanki

Kanał Śląski, jako kluczowe ogniwo między Wisłą a Odrą i część szlaku wodnego Dunaj-Łaba, znalazł się w obszarze zainteresowań posłanki Matysiak. W swoim zapytaniu do ministerstwa infrastruktury, posłanka pyta o plany dotyczące modernizacji Kanału oraz o lokalizacje punktów przeładunkowych, które mogą wzmocnić transport intermodalny w Polsce południowej. Ministerstwo w odpowiedzi wskazuje, że projekt znajduje się w fazie przedprojektowej, gdzie kluczowe są analizy techniczne i geograficzne.

Kanał Śląski w strategii transportowej Polski

W odpowiedzi na zapytanie posłanki Matysiak, podkreślono, że obecnie najważniejsze są inwestycje wskazane w Krajowym Programie Żeglugowym do roku 2030. Kanał Śląski, mimo że jest na etapie analiz, nie został jeszcze uwzględniony jako priorytet w obecnej perspektywie finansowej.

Punkty przeładunkowe na Kanału Śląskiego: analizy i potencjał

Posłanka Matysiak zwróciła uwagę na znaczenie lokalizacji punktów przeładunkowych na Kanału Śląskiego. Z analiz, do których odnosi się resort infrastruktury w odpowiedzi na pismo, wynika, że Tychy mogą stać się węzłem trójmodalnym o międzynarodowym znaczeniu. Ponadto, w rekomendacjach pojawiły się lokalizacje w Żorach i Bieruniu jako krajowe węzły transportowe.

Środowisko a infrastruktura: dialog społeczny i ekologiczny

Ministerstwo podkreśla, że rozwój Kanału Śląskiego oraz innych inwestycji transportowych odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego. W procesie planowania uwzględniane są konsultacje społeczne oraz współpraca z organizacjami ekologicznymi.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content