Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na niepokojące problemy dotyczące dostępu do pomocy psychiatrycznej oraz terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z okolic Kutna. Informacje o trudnościach przekazał jej Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie, który pomaga młodzieży w sytuacjach kryzysowych. Posłanka skierowała pisma w tej sprawie do władz Kutna, Żychlina i Krośniewic.

Skala problemu i wysokie koszty konsultacji prywatnych

Chodzi tu o przypadki dzieci i młodzieży borykających się z chorobami psychicznymi, próbami samobójczymi, depresją, samouszkodzeniami, podejmowaniem zachowań ryzykownych, uzależnieniami czy innymi poważnymi problemami wychowawczymi. W takich sytuacjach kluczowe jest profesjonalne wsparcie psychiatryczne i dobór odpowiedniej farmakoterapii.

Jednak zdaniem posłanki Matysiak, główny problem stanowi trudność w dostępie do specjalisty z zakresu terapii uzależnień oraz psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. Mieszkańcy muszą korzystać z pomocy w innych miejscowościach, co generuje dodatkowe koszty. Czas oczekiwania na konsultację sięga od kilku do kilkunastu miesięcy. Alternatywą są konsultacje prywatne, jednak ich koszt, który może wynosić nawet kilkaset złotych za godzinne spotkanie, jest często nieosiągalny dla wielu rodzin.

Zbyt mało miejsc w szpitalach psychiatrycznych

Kolejnym problemem jest fakt, że placówki szpitalne, do których trafiają dzieci z myślami samobójczymi lub podejmujące próby samobójcze, są przepełnione. Terminy oczekiwania na miejsce są tam jeszcze dłuższe niż czas oczekiwania na konsultację psychiatryczną.

Posłanka Matysiak podkreśla, że sytuacja psychiczna dzieci i młodzieży jest szczególnie trudna ze względu na pandemię i sytuację geopolityczną. Dlatego apeluje do władz o podjęcie działań, które ułatwiłyby dostęp do niezbędnej pomocy dla najmłodszych mieszkańców Kutna, Żychlina i Krośniewic.

Posłanka pyta, czy samorządy mają możliwość zapewnienia bezpłatnej konsultacji psychiatrycznej, dyżurów psychiatrycznych na terenie miasta, obecności specjalisty z zakresu terapii uzależnień oraz możliwości zwrócenia się o pomoc do wyższych instancji.

O odpowiedziach poinformujemy.

Skip to content