Niespodziewana decyzja o odsunięciu większości doświadczonej kadry lekarzy od nadzoru w jednej z największych ubojni drobiu w regionie Sieradza spotkała się z krytyką ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii. W odpowiedzi na interwencję poselską Pauliny Matysiak, Główny Lekarz Weterynarii przekazał wyjaśnienia dotyczące postawionych w piśmie pytań.

GLW: Brak nieprawidłowości w zakończeniu współpracy z lekarzami weterynarii

Związkowcy uważają, że decyzja o odsunięciu lekarzy może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Wskazują, że decyzja o wymianie zespołu lekarzy nie miała podłoża merytorycznego. Dodatkowo, odbyła się tuż przed zakończeniem okresu obowiązywania ich umów, które nie zostały przedłużone. Posłanka Paulina Matysiak z partii Razem, która interweniowała w tej sprawie, podkreśla, że lekarze, którzy zostali odsunięci, byli zrzeszeni w związku zawodowym i wyrażali chęć kontynuacji pracy.

Z informacji przekazanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynika, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu nie odsunął ani nie pozbawił pracy osiemnastu lekarzy weterynarii. Ich umowy miały charakter cywilnoprawny oraz terminowy i wygasły zgodnie z okresem określonym przez strony. W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono kolejne osoby, spełniające warunki formalne i merytoryczne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Nowi lekarze weterynarii wybrani zgodnie z kryteriami

Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, że jeżeli komisja powołana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu wybrała inne kandydatury, to nie istniała możliwość, by dotychczasowi lekarze weterynarii dalej świadczyli pracę w zakładzie. Wszystkim lekarzom weterynarii, którzy zgłosili gotowość świadczenia pracy, złożono ofertę wyznaczenia w innym zakładzie, a niepodpisanie umów nastąpiło z woli samych lekarzy wyznaczonych.

Udzielone wyjaśnienia nie wskazują na to, że dotychczasowi urzędowi lekarze weterynarii zostali zastąpieni osobami bez odpowiednich przeszkoleń, przygotowania czy doświadczenia.

Kontrola nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi rozpoczął kontrolę doraźną nadzoru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu nad wykonywaniem czynności z wyznaczenia przez lekarzy weterynarii oraz inne osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej. Obecnie trwa analiza zgromadzonych dokumentów i przygotowywany jest projekt sprawozdania z kontroli.

Zarówno Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, jak i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu, zadeklarowali, że nie mieli informacji o członkostwi w związkach zawodowych, w tym w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy Weterynarii.

Jak zapewnia Główny Lekarz Weteryanrii, organizacja Inspekcji Weterynaryjnej województwa łódzkiego kieruje się zasadami rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań.

Procedura wyznaczania urzędowych lekarzy weterynarii zgodna z instrukcją?

Główny Lekarz Weterynarii w piśmie skierowanym do posłanki podkreśla, że procedura wyznaczania urzędowych lekarzy weterynarii odbywa się zgodnie z instrukcją z dnia 5 listopada 2020 r. W świetle otrzymanych wyjaśnień nie dopatruje się w działalności Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu działań, które należałoby uznać za niedopuszczalne.

Skip to content