Posłanka Paulina Matysiak w maju skierowała interpelację do Ministerstwa Infrastruktury dotyczącą kosztów ponownych napraw linii kolejowej nr 9, Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny, po jej gruntownej modernizacji. W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia powody konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Przyczyny dodatkowych napraw i korekt

Matysiak zadała pytanie, co zmieniło się w obowiązujących kryteriach, jak TSI Infrastruktura czy Standardy techniczne PKP PLK, że po 10 latach od modernizacji linii kolejowej nr 9 trzeba ponownie przeznaczać miliony złotych na kolejne korekty i poprawki.

W odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że zmiany w dokumentach nie wpływają na potrzebę wprowadzania korekt oraz poprawek na linii kolejowej nr 9. Zaznaczono, że standardy techniczne podlegają okresowym zmianom, które odzwierciedlają aktualny stan techniki oraz doświadczenia zarządcy infrastruktury. Dodano, że prace na linii kolejowej są wynikiem naturalnego zużycia komponentów, głównie w wyniku oddziaływań tor — pojazd, które są największe w obszarze rozjazdów kolejowych.

Ograniczenia prędkości i konieczność wymiany krzyżownic

Posłanka w interpelacji zwróciła również uwagę na ograniczenia prędkości na stacjach Konopki, Gralewo i Rybno Pomorskie, które były związane ze zużyciem krzyżownic rozjazdów kolejowych. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że spółka oczekuje na dostawę nowych krzyżownic, a termin usunięcia usterek przewidziany jest na lipiec tego roku.

Pytania posłanki dotyczyły także geotechnicznych warunków podtorza kolejowego linii nr 9. Ministerstwo Infrastruktury zaznaczyło, że linia ta jest zlokalizowana w obszarach o zmiennych warunkach geotechnicznych, takich jak Żuławy Wiślane czy Pojezierze Iławskie. Dodano, że podczas modernizacji przeprowadzone zostało rozpoznanie geotechniczne zgodne z wymaganiami norm krajowych i europejskich. Obecne prace dotyczące napraw i wzmocnienia podtorza wynikają z wtórnej konsolidacji w warstwach głębokich podtorza, co jest związane ze zmianami poziomu wód gruntowych.

Skip to content