Pod koniec lipca posłanka Paulina Matysiak zwróciła się do PKP PLK S.A. z interwencją w sprawie oznaczeń peronów w rozkładach jazdy pociągów. Zwróciła uwagę, że oznaczenia są niespójne i nieintuicyjne — w wywieszonych na dworcach rozkładach i w wyszukiwarce połączeń na Portalu Pasażera perony oznaczone są cyframi rzymskimi, podczas gdy tabliczki na peronach mają już tylko cyfry arabskie.

Taka niespójność może zdaniem parlamentarzystki utrudniać poruszanie się po dworcach w Polsce m.in. podróżnym z zagranicy.

PKP: zmiany już od rozkładu na 2023

W odpowiedzi na pismo spółka poinformowała, że dotychczasowe oznaczenia służyły rozróżnieniu numeru peronu i toru w drukowanych rozkładach, jednak pod wpływem interwencji podjęto decyzję o uspójnieniu oznaczeń. Zmiany zostaną wdrożone przy publikacji rozkładu jazdy w grudniu 2022 i obejmować będą przekształcenie cyfr rzymskich na arabskie — numery peronów będą wyróżnione przez wytłuszczenie, natomiast numery torów pozostaną takie jak obecnie. 

Obecnie:
Peron III/ tor 2

Od grudnia 2022:

Peron 3/ tor 2

Skip to content