Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu pod głosowanie poddana została uchwała ustanawiająca Aleksandrę Piłsudską patronką roku 2023. Uchwała powstała z inicjatywy Koła Praw Kobiet partii Razem, a jej opiekunką w procesie legislacyjnym była posłanka Paulina Matysiak.

Aleksandra Piłsudska to kolejna po Marii Konopnickiej patronka, którą wypromowała w Sejmie posłanka z Kutna.

Kim była patronka roku 2023?

Aleksandra Piłsudska z d. Szczerbińska była działaczką niepodległościową, członkinią POW i PPS, odznaczoną Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za “męstwo i hart ducha wykazane w pracy niepodległościowej”, Złotym Krzyżem Zasługi czy Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia. Była też drugą żoną Józefa Piłsudskiego.

31 marca 2023 roku przypada pięćdziesiąta rocznica jej śmierci.

Pełna treść uchwały znajduje się na stronie Sejmu.

Skip to content