Posłanka Paulina Matysiak poparła inicjatywę pn. „Godna płaca dla strażaków OSP”, którą zainicjowano w powiecie sieradzkim. W związku z tym 29 marca wystosowała pisma do tamtejszych samorządów z prośbą o podjęcie stosownych uchwał w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

Niosą pomoc i zasługują na godne warunki

Strażacy i strażaczki OSP narażają własne i życie zdrowie, aby niestrudzenie nieść pomoc lokalnej społeczności w obliczu najróżniejszych zdarzeń — pożarów, wypadków czy klęsk żywiołowych. Dlatego — jak podkreśla w swoich pismach posłanka Matysiak — zasługują nie tylko na szacunek, ale też godne warunki płacowe. Umożliwiająca to propozycja uchwały zakłada ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w następującej wysokości: 24 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej oraz 16 zł za każdą rozpoczętą godzinę w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty. Stanowiłoby to stuprocentową podwyżkę względem dotychczas obowiązujących stawek oraz próbę ich ujednolicenia na terenie powiatu sieradzkiego.

Swoją prośbę w powyższej sprawie posłanka Paulina Matysiak skierowała do burmistrzów i rad miejskich Błaszek, Złoczewa i Warty, do wójtów i rad gmin Sieradz, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa i Wróblew, a także do prezydenta i rady miejskiej Sieradza.

Skip to content