W grudniu do prezydenta Pabianic trafiło pismo posłanki Pauliny Matysiak w sprawie losu mieszkańców drewnianego domu, który uległ uszkodzeniu w wyniku tragicznego w skutkach wybuchu gazu.

Prezydent Pabianic: mieszkańcy są bezpieczni

Jak poinformował w odpowiedzi na pismo prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, wszyscy mieszkańcy budynku przy ul. Bohaterów 3 otrzymali nowe lokale z zasobu miasta w trybie pierwszeństwa, a także skierowano ich do Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w celu udzielenia im dalszej pomocy materialnej.

Budynek był wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, a jego stan określany był jako średni. Drewniak posiadał instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, a ogrzewany był węglowo.

Ponadto prezydent zapewnia, że osoby mieszkające w budynkach w złym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki mają prawo do pierwszeństwa przy zawieraniu nowych umów najmu. Dodatkowo Pabianice przystąpiły do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie.

Co z pozostałymi drewniakami w Pabianicach?

Z udostępnionych posłance danych wynika, że w Pabianicach są jeszcze 42 drewniane domy wchodzące w skład zasobu miasta oraz będących w jego zarządzie. Spośród nich 13 jest w złym stanie technicznym, a w 5 z nich wciąż mieszkają ludzie. Większość jest przeznaczona do rozbiórki w najbliższych latach.

Skip to content