Obowiązujące od 15 V 2021 roku rozporządzenie luzuje dotychczasowe limity podróżnych w komunikacji zbiorowej. Istotnym i wciąż nierozwiązanym problemem jest stosowanie przez przewoźników tzw. “stref wydzielonych od”. W zamyśle strefy te mają chronić kierowców i motorniczych przed zakażeniem COVID-19. W praktyce jednak kierowca i motorniczy w wielu przypadkach pracuje “za szybą”, stąd nie ma bezpośredniego kontaktu z podróżnymi. Natomiast sami podróżni tracą przestrzeń i co najmniej dwa miejsca siedzące w pojeździe.

Poprosiłam Ministra Infrastruktury o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy rozporządzenie RM zostanie znowelizowane, aby dookreślić warunki w jakich przewoźnicy mogą stosować “strefy wydzielone”? Jeśli nie, to z jakich powodów?
  2. Jakie są najnowsze rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące komunikacji miejskiej i czy zostały przez ostatni rok znowelizowane bądź zrewidowane?
  3. Jak kształtują się postępy w zakresie badań nad miejscami ognisk koronawirusa? Czy są lub będą one wykonywane? Czy Polska Akademia Nauk zaprezentuje raport z takich badań? Jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej można się spodziewać takich badań i ich wyników?
Skip to content