Spółka Centralny Port Komunikacyjny przygotowała, ale ostatecznie nie złożyła wniosków o unijne dofinansowanie ze środków Instrumentu Łącząc Europę (CEF) dla trzech kluczowych projektów kolejowych. Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na interpelację posłanki Pauliny Matysiak, ich łączna wartość sięga blisko 2 mld euro. W grę wchodzą dwa wnioski na roboty budowlane dla linii Kolei Dużych Prędkości na odcinku Łódź-Warszawa oraz wniosek na dokumentację projektową dla pierwszego etapu budowy węzła kolejowego CPK.

Ryzyko odrzucenia przez KE

Jak wynika z pisma przesłanego posłance, resorty nie były przekonane co do wypełnienia przez CPK wymogów formalnych. Wskazano m.in. na nierealny zdaniem ministerstwa harmonogram uzyskiwania pozwoleń i prowadzenia robót, zbyt wąski zakres inwestycji ujęty we wnioskach oraz brak źródeł finansowania dla nieobjętych wnioskami, ale kluczowych elementów całej inwestycji. Ministerstwo obawiało się, że Komisja Europejska może nisko ocenić projekty np. w kryterium „dojrzałości”, co zmniejszyłoby szanse innych polskich podmiotów na otrzymanie środków w tym naborze.

Wnioski trafią do poprawki

W rezultacie spółka CPK nie zdecydowała się na złożenie wniosków w styczniowym naborze. Jak poinformwał resort, zamiast tego podejmie ich aktualizację, a następnie będzie ubiegać się o środki CEF w kolejnym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską, rozpoczynającym się we wrześniu br. Wniosek obejmujący dokumentację projektową dla pierwszego etapu węzła CPK ma zostać przygotowany do składania po podjęciu decyzji kierunkowych dla tej inwestycji.

Alternatywne źródła finansowania

Ministerstwo zasygnalizowało również możliwość ubiegania się przez CPK o dofinansowanie z innych źródeł niż CEF. Rozważana jest np. opcja sfinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy dokumentacji projektowej dla połączenia kolejowego Łódź-Wrocław, będącego elementem trasy kolei dużych prędkości. Finalnie losem projektów kolejowych CPK zadecyduje więc nie tylko ewentualne dofinansowanie z budżetu UE.

Współpraca na bieżąco monitorowana

Resort zapewnił w odpowiedzi na interpelację, że na bieżąco monitorował proces przygotowania wniosków przez CPK. Odbyły się liczne spotkania i przekazywano uwagi niemal do ostatniej chwili przed zamknięciem naboru. Ministerstwo skrupulatnie odnotowywało też całą korespondencję i przebieg weryfikacji dokumentów. Władze starały się zapewnić fachowe wsparcie przy spełnieniu wymogów formalnych, choć nie przesądzało to o powodzeniu wniosków.

Skip to content