W ostatnim czasie narasta niepokój wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) – projektu, który ma na celu stworzenie nowego, globalnego węzła transportowego w Polsce. Zaniepokojenie to nasiliło się po odkryciu, że spółka CPK nie złożyła dwóch ważnych wniosków o finansowanie z Connecting Europe Facility (CEF) na realizację kluczowych odcinków kolejowych dużych prędkości: z Łodzi do Warszawy oraz przy węźle kolejowym CPK. Te działania były planowane przez poprzednie kierownictwo spółki i uznawane za fundamentalne dla całego projektu.

Dlaczego brak wniosków do CEF?

Informacja o niezłożeniu wniosków wywołała liczne pytania dotyczące przyczyn takiego stanu rzeczy. Posłanka Paulina Matysiak zwróciła się z interpelacją do minister funduszy i polityki regionalnej oraz skierowała do spółki pismo, domagając się wyjaśnień. Kluczowym pytaniem jest, dlaczego spółka CPK zdecydowała się nie aplikować o środki na tak ważne odcinki infrastrukturalne, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju szybkiego transportu kolejowego w Polsce.

Przyszłość inwestycji pod znakiem zapytania?

Szczególnie niepokojące jest to, że decyzja o niezłożeniu wniosków została podjęta po negatywnej opinii Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Posłanka Matysiak zażądała dostępu do kopii tej opinii, aby zrozumieć, na jakich argumentach oparto negatywną ocenę projektów, które wydawały się być na tyle zaawansowane, że gotowe do aplikowania o unijne fundusze. Jak wskazuje parlamentarzystka, szczególnie linia kolejowa dużych prędkości Łódź–Warszawa była do tej pory przedstawiana jako flagowy projekt całego przedsięwzięcia.

Posłanka domaga się pełnej transparentności

Innym istotnym aspektem jest przebieg korespondencji między spółką CPK a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Infrastruktury. Matysiak zażądała przekazania kopii wszelkich pism, maili oraz dokumentów, które mogłyby rzucić światło na proces decyzyjny w tej sprawie.

Status zamówienia publicznego przy węźle CPK

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem interpelacji jest kwestia obecnego statusu zamówienia publicznego na prace projektowe infrastruktury kolejowej przy węźle CPK. Posłanka prosi o szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej, kwot proponowanych ofert oraz tego, czy mieszczą się one w zakładanym budżecie, a także o planowane terminy podpisania umowy lub ewentualne przesłanki do unieważnienia postępowania.

Foto: CPK

Skip to content