W ostatnim czasie w mediach lokalnych pojawiły się informacje o sytuacji wokół konkursu na dyrektora w Szkole Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim.

Skąd konflikt?

Kontrowersje i opór społeczności szkoły wywołał wybór na dyrektorkę osoby z zewnątrz, której kandydatura nie została zaakceptowana przez środowisko lokalne. Kandydatce zarzucano brak znajomości specyfiki tej szkoły. Interwencję w sprawie podjęła posłanka Paulina Matysiak przy zaangażowaniu Rafała Grabskiego, dyrektora jej biura, który jest absolwentem SMS LO w Aleksandrowie.

W swoim piśmie do Starostwa Powiatowego w Zgierzu parlamentarzystka zwraca uwagę, że społeczność, która zorganizowała się wokół szkoły, wystosowała petycję do nowej dyrektor o złożenie rezygnacji — w związku z tym posłanka zadała pytania o przyczyny problemów z wyborem dyrekcji i kryteriach wyboru, a także poprosiła o przekazanie protokołu z komisji konkursowej.

Zapytała również o to, czy starostwo podejmie jakieś kroki w celu rozwiązania konfliktu.

Starostwo odpowiada…

W odpowiedzi na pismo posłanki starostwo przesłało protokół z konkursu wraz z wyjaśnieniami odnośnie do procedury wyboru dyrektora. Do pytań o konflikt, jego przyczyny i rozwiązanie przedstawiciele organu nie odnieśli się.

O ewentualnych dalszych krokach posłanki powiadomimy.

Skip to content