Komisja Polityki Senioralnej w trakcie posiedzenia 15 grudnia rozpatrzyła dwie informacje: na temat możliwości wsparcia społecznego, socjalnego i zdrowotnego osób starszych z niepełnosprawnościami oraz informację o wynikach kontroli NIK w sprawie rehabilitacji leczniczej realizowanej przez ZUS w ramach prewencji rentowej. 

Podczas krótkiego posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą 17 grudnia przyjęto przez aklamację projekt dezyderatu w sprawie zwiększenia środków na realizację założeń ustawy o repatriacji. Dzięki temu ma zwiększyć się liczba repatriantów oraz ich rodzin, którzy chcą powrócić do Polski.

Najwięcej emocji wzbudziło zwołane na ostatnią chwilę bez poszanowania obowiązującego prawa posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. Mimo protestów opozycji PiS zarekomendowało odrzucenie weta Senatu w sprawie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji.

Posiedzenie Sejmu 17 grudnia składało się z bloku głosowań. Podczas niego większość rządząca przegłosowała między innymi ustawę budżetową na 2022 r. (odrzucając poprawki opozycji).

Podczas głosowań Sejm przyjął również kontrowersyjny projekt uderzający w zagranicznych właścicieli mediów (tzw. lex TVN), którym chwilę wcześniej zajęła się Komisja Kultury. Wywołało to natychmiast społeczny opór, o czym mogliśmy się przekonać w ciągu ostatnich dni na ulicach polskich miast. O dalszym losie kontrowersyjnej ustawy zdecyduje prezydent.

Skip to content