W Polsce przybywa cudzoziemców, którzy niekiedy mają trudności z integrowaniem się w lokalnym środowisku. Receptę przedstawia posłanka Paulina Matysiak, która w swoim projekcie ustawy chce wyposażyć samorządy w odpowiednie narzędzia.

Ilu cudzoziemców mieszka w Polsce?

Około 5% społeczeństwa polskiego stanowią cudzoziemcy, co przekłada się na 2 miliony osób. Najczęściej pochodzą z Ukrainy, ale nie brakuje również przybyszów z Niemiec, Białorusi, Wietnamu, Chin, Turcji, Rosji czy Mołdawii. Warto wiedzieć, że w ciągu ostatnich lat liczba cudzoziemców wzrosła niemal pięciokrotnie, a nasz kraj jest popularnym kierunkiem migracji dla mieszkańców państw spoza Unii Europejskiej. Co właściwie skłania inne narodowości do osiedlania się w Polsce? Często są to kwestie ekonomiczne, a także chęć studiowania na polskich uczelniach lub ucieczka przed wojną i prześladowaniem.

Integracja na poziomie lokalnym

Aby cudzoziemcom żyło się w Polsce komfortowo i bezpiecznie, należy zadbać o ich integrację z polskim społeczeństwem. Odpowiednie rozwiązania prawne, ekonomiczne i społeczne pomagają im żyć samodzielnie, dzięki czemu mogą bez przeszkód dzielić się swoją pracą i umiejętnościami z korzyścią dla nas wszystkich. Dlatego należy zadbać o to, aby zdobyli wszelkie kompetencje językowe, kulturowe, zawodowe i społeczne. Cudzoziemcy w Polsce nie mieszkają oczywiście w jednym miejscu, lecz są rozmieszczeni w różnych regionach kraju, co sprawia, że to w interesie lokalnych samorządów jest właśnie zapewnienie odpowiedniej integracji.

Recepta posłanki Matysiak

Gminy i powiaty muszą być wyposażone w niezbędne zadania i narzędzia, aby skutecznie odpowiadać na wyzwania związane z coraz większą liczbą cudzoziemców. Z konkretnymi rozwiązaniami przychodzi posłanka Paulina Matysiak, która w złożonym przez siebie projekcie ustawy dodaje do katalogu zadań własnych jednostek samorządowych integracji cudzoziemców w społeczności lokalnej. Dzięki temu rozwiązaniu gminy i powiaty otrzymują podstawę prawną do odpowiednich działań na rzecz przybyszów zza granicy, które realizować mogą samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, np. organizacjami pozarządowymi. Z kolei ustawodawca powinien wyposażyć samorządy w niezbędne kompetencje służące realizacji nowych zadań.

Projekt ustawy posłanki partii Razem w tej chwili czeka na otrzymanie numeru druku i dalsze procedowanie w Sejmie. Jego pełną treść można przeczytać pod tym linkiem.

Skip to content