W czerwcu ogólnopolskie media podały informację, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wytypowało sześć uczelni wyższych, które mają kształcić nauczycieli etyki w ramach studiów podyplomowych. W kwietniu MEiN wysłał zapytania do uczelni w tej sprawie. W tym samym miesiącu interpelację dotyczącą tej kwestii złożyła posłanka Paulina Matysiak. Lista wybranych przez MEiN uczelni wzbudziła duże kontrowersje. Główną przyczyną jest brak jasnych kryteriów doboru akurat tych szkół, a jednocześnie widać tam wyraźną nadreprezentację uczelni o charakterze katolickim.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację w tym temacie, uczelni jest więcej, bo osiem. Poniżej ich lista:

  1. Akademia Ignatianum w Krakowie,
  2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  3. Katolicki Uniwersytet Lubelski,
  4. Uniwersytet Szczeciński,
  5. Uniwersytet Wrocławski,
  6. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (Toruń),
  7. Collegium Intermarium w Warszawie,
  8. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Do tych właśnie uczelni MEiN skierowało pismo dotyczące zamiaru zlecenia realizacji kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli i możliwości uruchomienia takich studiów przez uczelnię. Ministerstwo interesował jedynie koszt uruchomienia takich studiów dla grupy liczącej 25 uczestników. Studia mają być bezpłatne dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje. Nie są znane koszty uruchomienia takich zleconych studiów – Ministerstwo nie chce ujawnić zaplanowanej kwoty na ten cel. Z treścią odpowiedzi, podpisaną przez sekretarza stanu, Włodzimierza Bernackiego, można zapoznać się na stronie Sejmu.

W mijającym tygodniu temat ten podnosiła na konferencji prasowej w Toruniu posłanka Paulina Matysiak wraz z działaczami partii Razem i młodzieżówki: Arturem Eichhorstem i Stanisławem Kostulskim.

Skip to content