Spis powszechny nie uwzględnia osób w kryzysie bezdomności. Jeśli ktoś nie ma stałego adresu nie może wziąć w nim udziału, bo jedną z danych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny jest adres zamieszkania. Spisu osób, które nie dokonają tego samodzielnie wykonują rachmistrzowie drogą telefoniczną. Jednak w przypadku osób bezdomnych dotarcie do nich drogą telefoniczną jest niemożliwe. Za niedokonanie obowiązku spisowego grozi kara finansowa.

Poprosiłam Prezesa Rady Ministrów o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak Główny Urząd Statystyczny zamierza dotrzeć do osób będących w kryzysie bezdomności, aby uzyskać niezbędne informacje w spisie powszechnym od tych osób?
  2. W jaki sposób Główny Urząd Statystyczny będzie weryfikował kto z obywateli i obywatelek wziął już udział w spisie, a kto nie? Co grozi osobom w kryzysie bezdomności za niewypełnienie tego obowiązku?
Skip to content