Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma wkrótce zakończyć prace nad nowym modelem kompleksowej opieki nad pacjentami z problemami oddechowymi. Prace przebiegały jednak bez udziału samych zainteresowanych, jak wynika z informacji stowarzyszenia Jednym Tchem, które poprosiło posłankę Paulinę Matysiak o pomoc.

Pytania do resortu zdrowia

Parlamentarzystka zwróciła się z interpelacją do ministra zdrowia z pytaniami dotyczącymi prac nad modelem opieki. Zaniepokojeni pacjenci, którzy do tej pory korzystali z wentylowania mechanicznego w warunkach domowych, obawiają się, że ich sytuacja pogorszy się. Posłanka w swoim piśmie pyta o powody zignorowania głosu środowiska pacjentów w procesie tworzenia nowego modelu. Pyta też o to, dlaczego resort nie odpowiedział na pytania środowiska i jak będą wyglądać świadczenia dla nich w przyszłości.

O odpowiedzi poinformujemy.

Skip to content