Od kilku lat trwa konflikt pomiędzy mieszkańcami miejscowości Działoszyn w gminie Pajęczno, a lokalną firmą „ANITA Group”, będącą producentem mrożonek. Sednem problemu jest ciecz wylewana przez przedsiębiorstwo na sąsiadujące z firmą pola oraz tereny leśne. Z relacji mieszkańców wynika, że są to ścieki, przedsiębiorstwo zapewnia jednak, że to deszczówka, która nie stanowi zagrożenia ekologicznego. W ostatnich tygodniach o sytuacji zrobiło się jeszcze głośniej, ponieważ w sieci pojawiły się nagrania przedstawiające wylewające się w miejscowości Sadowiec ogromne ilości nieczystości. O tym, że z pewnością nie jest to deszczówka może świadczyć nie tylko wygląd, ale i odór, wydzielany przez ciecz i roznoszący się po okolicy.

Mieszkańcy obawiają się, że kontynuacja tego procederu przez przedsiębiorstwo „ANITA Group” doprowadzi do katastrofy ekologicznej. Są także zaniepokojeni o zdrowie swoje i swoich najbliższych, ponieważ skład chemiczny ścieków  i zawartość substancji, które mogłyby zagrażać życiu i zdrowiu, są nieznane.

Poprosiłam o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie kroki podjęło Ministerstwo w związku z procederem wylewania nieczystości na okoliczne tereny przez zakład produkcji mrożonek ANITA Group w Działoszynie?
  2. Jakie kontrole zostały dotychczas przeprowadzone w związku  z wprowadzeniem do środowiska nieczystości przez zakład produkcyjny ANITA Group i jakie wykryto nieprawidłowości? Bardzo prosze o udostępnienie dokumentacji pokontrolnej, jeśli Ministerstwo jest w jej posiadaniu.
  3. Czy na przedsiębiorstwo ANITA Group w związku z wprowadzeniem do środowiska ogromnych ilości nieczystości zostały nałożone kary finansowe lub inne sankcje?
  4. Czy przeprowadzono analizę cieczy pod względem zawartości substancji zagrażających zdrowiu ludzi oraz niebezpiecznych dla środowiska naturalnego?
Skip to content