Starzenie się polskiego społeczeństwa stawia szereg wyzwań przed polityką społeczną państwa. Potrzebne są nakłady na opiekę zdrowotną osób starszych oraz na zapewnienie im odpowiednich standardów życia. Z uwagi na coraz wyższy odsetek seniorów w społeczeństwie rośnie zapotrzebowanie na usługi poradni geriatrycznych.

Geriatria zajmuje się kompleksowym podejściem do zdrowia seniora i możliwością rozwiązywania skomplikowanych problemów medycznych, wykraczających poza jedną gałąź medycyny. Brak odpowiedniego leczenia osób starszych stwarza większe ryzyko powstania i rozwijania się niepełnosprawności fizycznej i umysłowej, niż w przypadku jakiejkolwiek innej grupy wiekowej. W Polsce funkcjonuje obecnie 98 poradni geriatrycznych i jest to zbyt mało, aby w pełni zaspokoić popyt na tego typu wsparcie medyczne. Najlepiej pod tym względem wygląda sytuacja w województwie śląskim, gdzie działa 17 poradni geriatrycznym. Najgorzej jest w województwach: podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, w których funkcjonują tylko po 2 poradnie geriatryczne. Ponadto średni czas oczekiwania na wizytę wynosi w województwie podlaskim aż 83 dni, co oznacza, że zapotrzebowanie na takie usługi z zakresu zdrowia jest tam bardzo duże.

Poprosiłam Ministerstwo Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie działania planuje podjąć Ministerstwo, aby zwiększyć liczbę poradni geriatrycznych w Polsce?
  2. Jakie działania planuje podjąć Ministerstwo, aby zwiększyć liczbę poradni w województwach: podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim?
  3. Z czego wynikają rozbieżności w liczbie poradni geriatrycznych w poszczególnych województwach?
  4. Czy Ministerstwo rozważa utworzenie poradni geriatrycznej w każdym powiecie?
Skip to content