W związku z napływającymi do mojego biura informacjami, że pandemia i związane z nią obostrzenia spowodowały wzrost nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i “podkradanie” sobie pasażerów postanowiłam zapytać Ministra Infrastruktury o efektywność kontroli ITD. Pytałam o liczbę skarg i naruszeń, jakie w latach 2015-2020 wykryli inspektorzy ITD.

Jak czytamy w odpowiedzi udzielonej przez wiceministra Rafała Webera skarg na przewoźników w tym czasie wpłynęło 3957, natomiast naruszeń wykryto 1068.

Zapytałam także o zwiększenie kontroli ITD dla przewoźników autobusowych. Jednak z uzyskanej odpowiedzi wynika, że ich częstość się nie zmieni. Jako załącznik odpowiedzi na moją interpelację otrzymałam również tabelę z podziałem na lata i delegatury:

Jak można zauważyć liczba skarg i naruszeń w poszczególnych latach spada. Czy dlatego, że transport autobusowy umiera w ciszy i nie ma po prostu kogo kontrolować?

Będę uważnie przyglądać się zapowiedziom wzmocnienia i odbudowy transportu publicznego prezentowanym przez rząd.

Skip to content