Władze miasta Kutna od lat prowadzą szereg inwestycji, które zmierzają do poprawy wizerunku miasta i komfortu życia jego mieszkańców, przeznaczając na to ogromne środki finansowe. Niestety są w Kutnie obiekty, które wymagają przeprowadzenia natychmiastowych inwestycji, jednak władze miasta wciąż spychają je na dalszy plan. Sytuacja ta dotyczy zdegradowanych budynków komunalnych, w których znajdują się mieszkania socjalne dla najuboższych mieszkańców oraz tych, którzy zostali eksmitowani z innych mieszkań.

W mieszkaniach tych nie ma bieżącej wody, na korytarzach znajduje się wspólne toalety, które są w tragicznym stanie. Każdy z mieszkańców ogrzewa swój lokal we własnym zakresie, najczęściej za pomocą kozy lub innego pieca, w mieszkaniach nie ma odpowiedniej wentylacji, więc na ścianach i sufitach gromadzi się pleśń. Zarząd Nieruchomości Miejskich sytuację tłumaczy tym, że remonty powinny się samofinansować z czynszów, jednak wiele z tych lokali jest mocno zadłużonych, dlatego remontów nie będzie. Sytuacja ta jest mocno krzywdząca dla mieszkańców, którzy płacą czynsz regularnie. Ponadto rodziny zamieszkujące w tych lokalach często mają dzieci, które są zmuszone żyć i rozwijać się w tych dramatycznych warunkach.

W związku z powyższym zwróciłam się do Prezydenta Miasta Kutna z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaką kwotę w budżecie na 2021 rok władze miasta przeznaczyły na remonty budynków komunalnych, w których znajdują się mieszkania socjalne? Jakie inwestycje zostaną w ramach tej kwoty wykonane?
  2. Jakie remonty budynków, będących w zasobie miasta Kutno, zostały wykonane w ostatnich 5 latach? Proszę o listę budynków z informacją o zakresie poszczególnych remontów czy modernizacji.
  3. Czy w kolejnych latach planowane są remonty najbardziej zniszczonych budynków komunalnych? Jeśli tak to jakie?
  4. Czy władze miasta Kutno w najbliższym czasie zamierzają zwiększyć nakłady na remonty zniszczonych budynków komunalnych, aby choć w niewielkim stopniu poprawić komfort życia ich mieszkańców?
Skip to content