Okres trwania pandemii koronawirusa jest dla seniorów wyjątkowo uciążliwy, ponieważ są oni szczególnie narażeni na zakażenie, a przebieg choroby COVID-19 jest u nich zwykle bardzo ciężki i niesie ze sobą niebezpieczne powikłania. Osłabiony układ odpornościowy oraz różne dolegliwości związane z wiekiem sprawiają, że osoby te chcąc uniknąć zarażenia, zdecydowaną większość swojego czasu spędzają w domach i są zmuszone korzystać z pomocy bliskich oraz przedstawicieli różnych instytucji.

Osoby starsze, które na co dzień borykają się z chorobami przewlekłymi, częściej niż inne grupy Polaków korzystają z porad lekarskich. Seniorom trudno jest uzyskać pomoc poprzez teleporadę ze względu na niedosłuch, demencję oraz trudności w opisaniu dolegliwości. Z uwagi na częste choroby narządów ruchu oraz osłabiony układ odporności osoby starsze nie zawsze mogą także udać się na wizytę do przychodni, dlatego też najlepszym rozwiązaniem w ich przypadku jest realizacja wizyt domowych. W ostatnim czasie skierowałam pismo do Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udostępnienia informacji na temat działalności kutnowskich przychodni w czasie pandemii. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że kutnowskie przychodnie działające w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ, od 1 listopada 2020 roku do końca lutego 2021 roku zrealizowały łącznie 32513 teleporad, 33736 porad lekarskich w gabinecie i tylko 505 wizyt domowych. Na przykładzie samego tylko Kutna można zobaczyć jak mało realizuje się wizyt w domach pacjentów, a dla seniorów taka pomoc lekarska byłaby nieoceniona.

Poprosiłam Ministerstwo Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo zamierza podjąć działania na rzecz zwiększenia możliwości realizacji lekarskich wizyt domowych w czasie pandemii dla seniorów mających ograniczenia ruchowe i cierpiących na choroby przewlekłe?
  1. Czy Ministerstwo posiada dane odnośnie liczby zrealizowanych wizyt domowych  u osób po 60. roku życia? Proszę o ich przedstawienie za ostatnie trzy miesiące (grudzień 2020 – luty 2021).
  1. Jakie działania na rzecz poprawy dostępu do służby zdrowia dla osób po 60. roku życia podjęło lub zamierza podjąć Ministerstwo w 2021 roku? 
Skip to content