23 listopada miało miejsce pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Równości Rodziców w Dostępie do Świadczeń po Stracie Ciąży. Jego głównym tematem była obecna sytuacja rodziców, którzy doświadczyli straty ciąży w wyniku poronienia lub martwego urodzenia. Zaproszona strona społeczna w trakcie przemówień zwracała uwagę na złą sytuację opieki okołoporodowej w Polsce i potrzebę doprecyzowania obecnie funkcjonującego prawa w przypadku ustaleń płci płodu lub dziecka martwo urodzonego.

Udział w posiedzeniu wzięły:
– strona społeczna: pani mecenas Katarzyna Łodygowska – specjalistka prawa pracy i prawniczka zajmująca się nieodpłatną pomocą prawną rodzicom po stracie dziecka, pani Anna Furmaniuk – wiceprezes Fundacji Matecznik, pani Małgorzata Sochacka – prezes Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, pani Agata Iwanów – wiceprezes Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, pani Nina Nowak – specjalistka ds. PR Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego;
– pani Anna Prnowska – przedstawicielka Centrali NFZ;
– pani Aleksandra Saniewska-Klim i pani Anna Widarska, przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia;
oraz posłanki i poseł.

Według danych w Polsce w latach 2017-2019 każdego roku około 1700 kobiet urodziło martwe dziecko, a około 40 tys. ciąż zakończyło się poronieniem. Urodzenie martwego dziecka to dla wielu rodziców ogromna tragedia, a obecny stan prawny nie pomaga w żaden sposób w tym okresie. Wręcz go utrudnia. W przypadku narodzin martwego dziecka, aby uzyskać akt urodzenia z odpowiednią adnotacją, należy wskazać płeć dziecka. Problem w tym, że nie zawsze jest to możliwe przy oględzinach lekarza. W takim przypadku wymaga się od rodziców przeprowadzenia kosztownych badań genetycznych, które nie są finansowane przez państwo.

Założenie Zespołu 14 października tego roku zainicjowała posłanka Paulina Matysiak z partii Lewica Razem, po tym jak z agendy obrad Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zdjęty został jej projekt, który miał pomóc rodzicom w tej trudnej sytuacji życiowej. 14 posłanek zawiązało Zespół ds. Równości Rodziców w Dostępie do Świadczeń po Stracie Ciąży. Posłanki pochodzą z różnych klubów i ugrupowań: Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, koła Polskie Sprawy, Solidarnej Polski, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Mają one wspólny cel: podejmowanie działań na rzecz wypracowania rozwiązań ułatwiającym rodzicom po stracie ciąży otrzymanie gwarantowanych świadczeń i ułatwienie otrzymania niezbędnych dokumentów. Przewodniczącą Zespołu została Paulina Matysiak (Lewica), a wiceprzewodniczącymi: Monika Rosa (KO) oraz Anna Maria Siarkowska (PiS).

Transmisja z posiedzenia dostępna jest pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=825

Skip to content