W grudniu wysłałam pismo do dyrekcji szpitali na terenie województwa, w których personel został skierowany do walki z COVID-19. Do tej pory otrzymałam odpowiedzi z:

  • Kutnowskiego Szpitala Samorządowego,
  • Szpitala Powiatowego w Wieruszowie,
  • Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

Wynika z nich, że wypłaty dodatków otrzymała część zatrudnionych w nim lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu. W kutnowskim szpitalu dodatki otrzymało 87 lekarzy, 83 pielęgniarki i 18 osób z pozostałego personelu medycznego. Zdecydowano też o wypłacie nagród ze środków własnych szpitala dla pracowników niemedycznych pracujących na oddziale zakaźnym i SOR. Środki dla pracowników Izolatorium nie trafiły do szpitala.

W Łęczycy zdecydowano o wypłaceniu dodatków pracownikom pracującym bezpośrednio przy łóżkach osób z podejrzeniem zakażenia, zakażonych oraz na intensywnej terapii, a ponadto pracownikom SOR i Izby Przyjęć oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Dało to w sumie 34 lekarzy, 69 pielęgniarek oraz 11 techników i innego personelu. Placówka wypłaciła pierwsze dodatki w grudniu.

Szpital w Wieruszowie, oprócz powyższych dodatków zdecydował o nagrodzeniu z własnych środków osób niemedycznych pracujących na rzecz oddziału zakaźnego. Z zatrudnionych 60 lekarzy, 52 pielęgniarek, 23 ratowników medycznych, 3 techników rtg, 8 fizjoterapeutów, 22 pracowników obsługi gospodarczo-technicznej i 14 pracowników administracji dodatki otrzymało 6 lekarzy, 19 pielęgniarek i 23 ratowników medycznych. Ze środków własnych: 12 pracowników niemedycznych.

Skip to content