28 listopada 2020 Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wysłał do Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP niepokojący list, dotyczący blokady środków budżetowych. Autor pisma, powołując się na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. o zablokowaniu planowanych wydatków państwa na 2020 r. i przekierowaniu tych środków na zakup szczepionki i zwalczanie skutków COVID-19 oraz list Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2020 r., polecił adresatom wstrzymanie wydawania decyzji i wypłaty środków z zakresu nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Panująca obecnie epidemia koronawirusa wymaga od funkcjonariuszy służb mundurowych działania w warunkach narażenia na zakażenie koronawirusem. Służby te bardzo często zjawiają się na miejscu zdarzeń i wypadków jako pierwsze, przed przybyciem służb medycznych. Zarówno strażacy, jak i funkcjonariusze Policji stają niejednokrotnie przed koniecznością udzielenia pomocy poszkodowanym w obliczu bezpośredniego zagrożenia życia. Prowadzą akcję reanimacyjną, mają bezpośredni kontakt z ofiarami wypadków i muszą udzielić im natychmiastowej pomocy bez oceniania, czy osoba poszkodowana jest potencjalnym źródłem zakażenia koronawirusem. Nie jest to nic innego jak interwencje medyczne prowadzone przez formacje mundurowe, których funkcjonariusze w wielu przypadkach ukończyli kursy ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Złożyłam interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i zapytałam o dwie kwestie:

  1. Czy Ministerstwo rozważa możliwość przyznawania nagród funkcjonariuszom służb mundurowych jako tym, którzy wykonując swoje obowiązki są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV 2?
  2. Czym spowodowana jest decyzja, aby cięciami budżetowymi objąć także służby mundurowe?

Pod interpelacją podpisali się posłowie i posłanki Razem: Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Marcelina Zawisza i Adrian Zandberg.

Skip to content