We wrześniu podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury przypomniałam, że wciąż czekam na odpowiedź na pytania zawarte w mojej interpelacji poselskiej nr 1924 w sprawie efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego z dnia 1 lutego 2020 roku. Chodziło w niej o dokładne zestawienie:

  1. linii kolejowych, kilometracji i długości odcinków składających się na łączną liczbę 9000 kilometrów torów, jakie są ujęte do modernizacji w planie rzeczowym Krajowego Programu Kolejowego
  2. linii kolejowych, kilometracji i długości poszczególnych odcinków tych linii kolejowych, na których podniesiona zostanie prędkość jazdy pociągów po realizacji prac w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

W odpowiedzi prezes PKP Polskie Linie Kolejowe p. Ireneusz Merchel zapowiedział: Modernizacja torów. 9 tys. km torów jest w tych projektach wskazane i jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście przekażemy informacje na ten temat.

W związku z tym w trybie interwencji poprosiłam o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. Jak wygląda zestawienie linii kolejowych, kilometracji i długości odcinków składających się na łączną liczbę 9000 kilometrów torów, jakie są ujęte do modernizacji w planie rzeczowym Krajowego Programu Kolejowego? Proszę o udostępnienie takiego zestawienia.
  2. Proszę o przedstawienie zestawienia linii kolejowych, kilometracji i długości poszczególnych odcinków tych linii kolejowych, na których podniesiona zostanie prędkość jazdy pociągów po realizacji prac w ramach Krajowego Programu Kolejowego.
Skip to content