Połączenia autobusowe między Włocławkiem i gminami powiatu włocławskiego funkcjonują dosyć sprawnie, jednak zazwyczaj ich regularność spada w godzinach popołudniowych, co może utrudniać niektórym mieszkańcom podjęcie pracy w systemie zmianowym czy prowadzenie życia kulturalno-towarzyskiego w godzinach popołudniowych.

Drugim problemem jest niewystarczająca liczba połączeń autobusowych pomiędzy poszczególnymi gminami powiatu włocławskiego. Mieszkańcom Lubienia Kujawskiego trudno jest dojechać do pobliskiego Chodcza w dni wolne od pracy. Oprócz rozwijania sieci połączeń między gminami a Włocławkiem dobrym działaniem byłoby zorganizowanie regularnych kursów pomiędzy poszczególnymi gminami.

Trzecim tematem, który mnie interesuje są połączenia między południowymi gminami powiatu włocławskiego a gminami położonymi w powiecie kutnowskim. Brakuje połączeń pomiędzy Lubieniem Kujawskim, Chodczem oraz Dąbrowicami czy Łaniętami.
Granice powiatów i województw stają się w tym przypadku barierami praktycznie nie do pokonania dla ludzi nieposiadających własnego pojazdu transportu.

Napisałam w tej sprawie do Starosty Powiatu z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Zarząd Powiatu rozważa zwiększenie liczby połączeń autobusowych z Włocławka do innych miejscowości powiatu włocławskiego w godzinach popołudniowych?
  2. Czy są plany stworzenia sieci kursów autobusowych kursujących regularnie, także w dni wolne od pracy, pomiędzy różnymi gminami?
  3. Czy Zarząd Powiatu prowadził już jakieś rozmowy z Zarządem Powiatu Kutnowskiego na temat połączeń autobusowych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą gminami?
Skip to content