Według najnowszych danych ze spisu powszechnego z 2021 roku ponad milion osób w Polsce nie ma dostępu do łazienki we własnym domu. Ponad 900 tysięcy nieruchomości w naszym kraju nie posiada takiego pomieszczenia. Te zatrważające liczby powinny być sygnałem alarmowym dla rządzących. Podobnego zdania jest posłanka Paulina Matysiak, która wystosowała w tej sprawie interpelację.

Pytania do rządu

Parlamentarzystka zwróciła się do premiera, apelując o pilne działania mające na celu zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do łazienki. Posłanka pyta o regiony, w których problem braku łazienek jest najbardziej widoczny oraz jakie są plany rządu mające na celu poprawę sytuacji. Chciałaby również dowiedzieć się, czy w 2024 są zagwarantowanie środki finansowe, które miałyby zostać przeznaczone na poprawę warunków sanitarnych w najbardziej dotkniętych problemem gospodarstwach domowych.

O odpowiedzi poinformujemy.

Skip to content