W obliczu dynamicznie rozwijającej się technologii sztucznej inteligencji (AI), posłanka Paulina Matysiak postanowiła zwrócić uwagę na pilną potrzebę uregulowania kwestii prawnych związanych z jej użyciem. W ramach interpelacji posłanka pyta o konkretne działania rządu w tej materii, uwypuklając znaczenie AI dla współczesnego społeczeństwa i gospodarki.

Kontekst globalnego rozwoju AI

Sztuczna inteligencja, rozwijająca się na świecie w zawrotnym tempie, staje się kluczowym elementem innowacji w różnych sektorach – od medycyny, przez finanse, aż po transport i rozrywkę. Polska, podążając za globalnymi trendami, stoi przed wyzwaniem adaptacji swojego prawodawstwa do nowych realiów technologicznych.

Jakie są plany rządu wobec regulacji AI?

Pierwsze z zapytań posłanki dotyczy planów rządu odnośnie do wprowadzenia regulacji prawnych związanych z użyciem sztucznej inteligencji w Polsce. Matysiak pyta również, kiedy możemy spodziewać się ich wprowadzenia. To pytanie jest kluczowe w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa oraz etycznych aspektów korzystania z AI.

Działania Zespołu Zadaniowego ds. Technologii Przełomowych

W 2022 roku rząd powołał Zespół Zadaniowy do spraw Technologii Przełomowych. Posłanka Matysiak pyta o efekty działania tej grupy. Zespół ten miał za zadanie przede wszystkim analizować i proponować rozwiązania w zakresie technologii nowej generacji, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności Polski na tle innych krajów.

Ochrona prywatności w erze AI

Kolejne pytanie dotyczy planów rządu w zakresie specjalnych przepisów ochrony prywatności i danych osobowych w kontekście użycia sztucznej inteligencji. To zagadnienie jest szczególnie istotne w dobie rosnących obaw o prywatność w cyfrowym świecie.

Etyczne aspekty użycia AI

Matysiak pyta również, czy rząd rozważa wprowadzenie standardów etycznych dotyczących użycia sztucznej inteligencji. Chodzi tu m.in. o zakaz użycia AI do celów manipulacji społecznej, dyskryminacji czy walki z hejtem, co jest ważne w kontekście zachowania demokratycznych wartości i praw człowieka.

Inwestycje w badania i rozwój AI

Rozwój sztucznej inteligencji to także kwestia inwestycji w badania i rozwój. Polska stoi przed wyzwaniem, aby konkurować na globalnym rynku technologii AI. Dlatego posłanka pyta o plany rządowe dotyczące inwestycji w badania i rozwój w tej dziedzinie.

Edukacja w zakresie AI

Matysiak podkreśla również znaczenie edukacji w zakresie sztucznej inteligencji w polskich szkołach. Pyta o plany rządu w tym zakresie, mające na celu przygotowanie młodego pokolenia do życia w świecie zdominowanym przez technologie AI.

Szkolnictwo branżowe a rozwój AI

Ostatnie pytanie dotyczy uwzględnienia potrzeb związanych z rozwojem technologii AI w polskim szkolnictwie branżowym. Jest to ważne dla przyszłości rynku pracy i adaptacji kadr do wymogów nowoczesnej gospodarki.

O odpowiedzi poinformujemy.

Skip to content