W marcu posłanka Paulina Matysiak skierowała do Ministerstwa Aktywów Państwowych pytania w sprawie pojawiających się w mediach wątpliwości co do przyszłej lokalizacji siedziby Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

W udzielonej w listopadzie odpowiedzi resort potwierdził, że siedziba agencji, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, znajdzie się w Bełchatowie. Agencja powstaje na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., której głównymi aktywami są Elektrownia Bełchatów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Znaczenie Elektrowni Bełchatów i kopalni dla bezpieczeństwa energetycznego

Elektrownia Bełchatów, będąc jednym z największych źródeł energii w Polsce, wraz z Kopalnią Węgla Brunatnego stanowi kluczowy element w zapewnieniu długofalowego bezpieczeństwa energetycznego kraju. W kontekście stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, rola tych obiektów oraz regionu bełchatowskiego jest nieoceniona.

Transformacja energetyki — wyzwanie i szansa

Jak podaje resort, proces tworzenia NABE jest częścią większej transformacji polskiej energetyki, która jest największym i najbardziej kompleksowym przedsięwzięciem w tej dziedzinie w historii Polski. W ramach transformacji Skarb Państwa przejmuje wytwórcze aktywa węglowe z ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENERGA S.A., tworząc grupę kapitałową NABE. Ten krok ma na celu optymalizację procesów oraz zapewnienie efektywnego zarządzania strategicznymi dla państwa zasobami energetycznymi.

Umowa społeczna — bezpieczeństwo i rozwój pracowników

Zdaniem przedstawicieli ministerstwa, kluczowym aspektem transformacji jest troska o pracowników sektora energetycznego oraz społeczności lokalnych. Resort poinformował w piśmie, że podpisano Umowę Społeczną, której celem jest minimalizacja negatywnych skutków transformacji dla pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich świadczeń socjalnych. Umowa ta jest także gwarancją tworzenia nowych miejsc pracy poza sektorem konwencjonalnej energetyki węglowej, szczególnie w regionach najbardziej dotkniętych transformacją.

Finansowanie transformacji: ministerstwo liczy na wsparcie UE

Resort poinformował również, że proces transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego będzie wspierany przez środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Zdaniem ministerstwa, zapewni to nie tylko stabilność finansową całego przedsięwzięcia, ale również otwiera drzwi do innowacji i rozwijania nowych, bardziej zrównoważonych form produkcji energii.

Z całością odpowiedzi można zapoznać się na stronie Sejmu.

Skip to content