Eksperci ostrzegają, że niektórym województwom może zabraknąć środków na pokrycie ulg ustawowych, które na każdy rok przyznaje wojewoda. Posłanka Paulina Matysiak napisała w tej sprawie do resortu infrastruktury i czeka na szczegółowe wyjaśnienia.

Pule na wyczerpaniu — co na to resort?

Z dostępnych informacji wynika, że niektórym samorządom zostało tylko 10% puli środków przeznaczonych na refundację ulg i mogą skończyć się jeszcze przed końcem listopada. Powodem tej sytuacji mają być podwyżki cen biletów (związane z rosnącymi kosztami) oraz wzrost liczby pasażerów.

Posłanka Matysiak w swojej interpelacji pyta resort infrastruktury, czy jest przygotowany na to, że województwom może zabraknąć pieniędzy na ten cel i czy planuje przekazanie dodatkowych funduszy.

O odpowiedzi poinformujemy.

Skip to content