Dzięki wspólnej interwencji z posłem Krzysztof Śmiszek Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z PKP Intercity umożliwiło podróżnym, którzy uciekają z Ukrainy, podróżowanie także pociągami kategorii express w kierunku Niemiec. Nie są to jednak wszystkie zmiany, które powinny być wprowadzone. Dlatego w Sejmie posłanka zadała ministrowi kolejne pytania dotyczące organizacji transportu kolejowego i autobusowego.

Skip to content