W mediach pojawiły się ostatnio informacje o zatrudnieniu Pana Waldemara Wiedeńskiego, byłego szefa Inspekcji Transportu Drogowego w woj. świętokrzyskim w MPK w Kielcach. Pozycja zawodowa byłego szefa ITD może rodzić znamiona nieuczciwej konkurencji dla przewoźników w woj. świętokrzyskim.

W związku z tą sytuacją postanowiłam zapytać Ministra Infrastruktury czy w związku z zatrudnieniem przez Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza Sp. z o.o., będącego głównym udziałowcem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kielcach, Pana Waldemara Wiedeńskiego na stanowisku Prezesa Zarządu, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wdrożył odpowiednie procedury compliance (na przykład rejestr spotkań, rejestr rozmów, obowiązek raportowania kontaktów) mające na celu wykluczenie nieuczciwego traktowania podmiotów biorąc pod uwagę zatrudnienie Pana Waldemara Wiedeńskiego w Inspekcji Transportu Drogowego w przeszłości.

Zapytałam również o to, ile kontroli krajowych przewoźników drogowego transportu osób przeprowadził w terenie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 maja 2021 roku. Mam nadzieję uzyskać dane z podziałem na przedsiębiorców wraz z informacjami takimi jak:

  • liczba przeprowadzonych kontroli w terenie,
  • liczba wykrytych uchybień,
  • liczba pojazdów zgłoszonych przez przedsiębiorcę do licencji.
Skip to content