26 maja w aplikacji mObywatel pojawiła się możliwość wyświetlenia biletów kolejowych zakupionych w serwisie Bilkom. To dość nieoczekiwane posunięcie. W interpelacji, którą skierowałam w styczniu 2020 r. do istniejącego wówczas Ministerstwa Cyfryzacji pytałam już o możliwość integracji biletów i tożsamości za pomocą QR. Zaprezentowane rozwiązanie wydaje się być bliskie temu co zaproponowałam, ale wciąż jest niedoskonałe.

Poprosiłam Ministerstwo o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Do wyświetlenia biletu kolejowego w aplikacji mObywatel niezbędny jest internet. Czy rząd pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli również wyświetlić bilet offline? Dlaczego nie wprowadzono obecnie takiego rozwiązania i kiedy zostanie to zmienione?
  2. W odpowiedzi na interpelację nr 1274 ówczesny minister cyfryzacji Marek Zagórski odpowiedział: “Istotną rolę odgrywa tu głównie wątek dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa oraz odpowiedniej infrastruktury technicznej po stronie przewoźników. Podmioty, który chcą zintegrować swoje usługi z usługami e-administracji publicznej, muszą zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń technicznych, jak też dostosować wewnętrzne regulacje, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z obowiązującym prawem przetwarzanie pozyskanych danych osobowych”. Chciałabym zapytać czy serwis bilkom.pl spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych użytkowników i użytkowniczek portalu?
  3. Czy kolejne serwisy, w których można kupić bilet kolejowy (PKP Intercity, Polregio) będą zintegrowane z serwisem mObywatel? Jeśli tak, to kiedy?
  4. Czy możliwe jest połączenie tożsamości podróżnego i biletu kolejowego jednym QR kodem? Czy Ministerstwo rozważa takie ułatwienie dla przewoźników i pasażerów?
Skip to content