We wrześniu 2015 roku rząd przyjął Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zakładano wówczas, że dzięki niemu na polskich drogach ubędzie odcinków, na których ryzyko powstania wypadku jest bardzo duże. W tym celu zaplanowano działania, których koszt w ciągu niemal dziewięciu lat (czyli do końca 2023 r.) oszacowano na ok. 7 mld 200 mln zł.

Jednak realizujący Program Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przez blisko pięć lat wydał na inwestycje jedynie około 540 mln zł, czyli tylko 7,5% całej kwoty. Jak wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli – początkowo w ramach Programu zaplanowano 1085 zadań, a po 5 latach zakończono zaledwie 270 z nich, co kosztowało 380 mln zł. Z tego niemal 50% tej sumy – nieco ponad 188 mln – przeznaczono na inwestycje, które nie kwalifikowały się do Programu, ponieważ nie dotyczyły miejsc szczególnie niebezpiecznych. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych jest częścią Programu Budowy Dróg Krajowych, którego jednym z celów jest ograniczenie do 2023 r. liczby ofiar śmiertelnych wypadków o co najmniej 40%. Jednak ta liczba w 2019 r. nie tylko się nie zmniejszyła w porównaniu z 2015 r., ale jeszcze wzrosła o 5%, a liczba wypadków spadła zaledwie o 1%.

Kontrowersje wzbudza również fakt, że z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych sfinansowano także inwestycje drogowe zlokalizowane w miejscach nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Na 420 zadań zrealizowanych do września ubiegłego roku lub których realizacja jeszcze wtedy trwała – 43 dotyczyły odcinków dróg, na których ryzyko wypadku było bardzo małe, a 36 – małe.

W związku z wieloma kontrowersjami zwróciłam się do p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego do tej pory wydano zaledwie niecałe 8% kwoty przeznaczonej na Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych? Czy wiąże się to z opóźnieniem realizacji Programu?
2. Czy GDDKiA ma szczegółowy plan inwestycji związanych z Programem?
3. Czy GDDKiA przeprowadziła analizę dotyczącą skuteczności inwestycji realizowanych w ramach Programu?
4. Jakie są kryteria doboru inwestycji realizowanych w ramach Programu?

Skip to content