Linia kolejowa numer 16 łącząca Łódź z Kutnem przez Zgierz, Ozorków i Łęczycę ma dla regionu łódzkiego ogromne znaczenie komunikacyjne. Stanowi kluczowy szlak zarówno dla pociągów lokalnych, jak i dalekobieżnych kursujących m.in. z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Jej jednotorowość to jednak prawdziwa blokada dla zwiększania liczby połączeń i tworzenia atrakcyjnych rozkładów jazdy.

Jak podkreśla posłanka Paulina Matysiak w zapytaniu przesłanym do ministerstwa w styczniu br., brak drugiego toru skutkuje poważnymi utrudnieniami. Jednym z przykładów jest podzielenie kursów z Bydgoszczy do Łodzi na dwa oddzielne połączenia z 45-minutową przesiadką w Kutnie. Problemy te będą tylko narastać wraz ze wzrostem zapotrzebowania na przewozy pasażerskie w tej części województwa łódzkiego.

Priorytet dla lepszej przepustowości

W zapytaniu do resortu infrastruktury posłanka Matysiak domaga się przyspieszenia działań związanych z rozbudową linii 16 na odcinku Kutno-Zgierz o drugi tor. Jak twierdzi, inwestycja ta jest niezbędna, aby podnieść przepustowość szlaku i umożliwić tworzenie lepszych rozkładów jazdy, bardziej dopasowanych do potrzeb pasażerów.

Budowa równoległego toru ma też kluczowe znaczenie w perspektywie dalszego rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie. Według słów posłanki, linia 16 będzie bowiem z każdym rokiem zyskiwać na znaczeniu jako ważne połączenie dalekobieżne z miastami takimi jak Bydgoszcz, Toruń czy Włocławek.

Przegląd inwestycji i potrzeb

W odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury przyznało, że trwają obecnie przeglądy sieci mające na celu zidentyfikowanie newralgicznych punktów, w których konieczne są inwestycje poprawiające przepustowość. Wskazano również, że dla linii 16 prowadzone są analizy obejmujące m.in. możliwość dobudowy drugiego toru na wybranych odcinkach, np. między Ozorkowem a Łęczycą.

Resort zapowiedział także, że w kolejnych latach rozważa rewitalizację całego odcinka Łęczyca-Kutno ze środków budżetowych. Prace te mają na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych i przepustowości szlaku poprzez zwiększenie dopuszczalnych prędkości dla pociągów pasażerskich.

Teren pod lupą

Kluczową kwestią pozostaje zagadnienie zabezpieczenia terenu niezbędnego do prowadzenia ewentualnych prac związanych z budową drugiego toru na wybranym odcinku linii 16. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, na dzień dzisiejszy PKP PLK nie zabezpieczyło jeszcze terenów pod tę inwestycję.

Trudno jednak o większe postępy w realizacji tego przedsięwzięcia bez właściwego przygotowania gruntów. Dlatego proces ich wydzielania i zabezpieczania będzie musiał zostać przeprowadzony na kolejnych etapach realizacji projektu. Dopiero wtedy możliwe będzie wytyczenie realnych ram czasowych całej inwestycji.

Skip to content