Cenzura zamiast pomocy

Cenzura zamiast pomocy

27 maja 2020 zabrałam głos w dyskusji podczas pkt. 1 porządku obrad 12. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej...
Kolejna próba ograniczania praw kobiet

Kolejna próba ograniczania praw kobiet

Po raz kolejny PiS chce ograniczyć prawa kobiet i wprowadza klauzulę sumienia! Jak zwykle, ten sam schemat działania – kolanem, tylnymi drzwiami przepchnąć, nikt się nie zorientuje! W rządowym projekcie ustawy znajdował się zapis, który nakazywał podmiotowi...
Przeciw karaniu za rzetelną edukację seksualną

Przeciw karaniu za rzetelną edukację seksualną

Podczas 10. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej prezentowałam stanowisko klubu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk nr 39). Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Na wstępie od razu ustalmy, że ten...
W obronie osób LGBT

W obronie osób LGBT

Podczas 5. posiedzenia Sejmu, 12 lutego 2020, wygłosiłam oświadczenie w sprawie podejmowanych przez samorządy uchwał dotyczących praw rodzin i “stref wolnych od LGBT”. Poniżej treść wystąpienia. Muszę dziś zabrać głos w sprawie tych nieszczęsnych „Kart...