W odpowiedzi na interpelację posłanki Pauliny Matysiak z listopada ubiegłego roku , Ministerstwo Cyfryzacji przekazało informacje dotyczące wprowadzenia elektronicznej legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Dokument ten ma być dostępny w aplikacji mObywatel, zgodnie z planami, w II połowie 2024 roku. Jak tłumaczy resort, opóźnienie wynika z konieczności starannego przygotowania wdrożenia.

Planowane wprowadzenie i oczekiwania użytkowników

Ministerstwo informuje, że prace nad wdrożeniem elektronicznej legitymacji są już na etapie produkcyjnym. Proces ten wymaga szczególnej uwagi i współpracy pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współdziałanie tych dwóch instytucji ma na celu nie tylko stworzenie dokumentu, ale również dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych. W tym celu przeprowadzono analizę potrzeb biznesowych, aby jak najlepiej zrozumieć, jak elektroniczna legitymacja miałaby funkcjonować w praktyce.

Bezpieczeństwo aplikacji priorytetem

Pomimo zapowiedzi wprowadzenia dokumentu w przyszłym roku, pojawia się pytanie o przyczyny opóźnienia jego wdrożenia. Z odpowiedzi ministerstwa wynika, że głównym celem jest dokładne przygotowanie projektu i usunięcie wszelkich przeszkód prawno-regulacyjnych. Takie działanie ma zapewnić pełne bezpieczeństwo i zgodność z prawem w ramach aplikacji mObywatel. Ministerstwo podkreśla, że gotowość do wdrożenia nowego dokumentu zależy od spełnienia wszystkich wymagań biznesowych, prawnych i technicznych.

Wzrost popularności aplikacji mObywatel

Z danych ministerstwa wynika, że liczba użytkowników aplikacji mObywatel stale rośnie. Resort cyfryzacji chce, aby z tej aplikacji mogły korzystać na równych prawach także osoby z niepełnosprawnościami.

Skip to content