Jedno z najbardziej newralgicznych zagadnień, które pojawiły się w kontekście budowy drogi ekspresowej S14 w gminie Aleksandrów Łódzki, to hałas. W sierpniu o ten problem pytała posłanka Paulina Matysiak. Co odpowiedziała GDDKiA?

Normy hałasu i brak pomiarów: co wiemy?

Odpowiadając na interwencję parlamentarzystki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi (GDDKiA) przyznaje, że na obecnym etapie nie dysponuje wynikami pomiarów hałasu. Jednak pomiary te są w planach i zostaną wykonane w wyznaczonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi lokalizacjach.

Ekrany akustyczne: są, ale czy działają?

GDDKiA podkreśla, że ekrany akustyczne oraz inne bariery dźwiękochłonne zostały zbudowane w oparciu o decyzje administracyjne i analizy akustyczne. Te środki miały na celu zapobiec przekroczeniom dopuszczalnych poziomów hałasu. Problem w tym, że efektywność tych rozwiązań nie została jeszcze zweryfikowana w praktyce. Co więcej, oddział w Łodzi ma obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony przed hałasem. Ta analiza zostanie wykonana dopiero po roku od oddania do użytkowania drogi ekspresowej S14, a jej wyniki będą dostępne w ciągu 18 miesięcy.

Co jeśli ekrany nie wystarczą? Plany na przyszłość

Jeśli analiza porealizacyjna wykaże, że poziomy hałasu są przekroczone, to planowane są dodatkowe środki. Mogą to być nowe ekrany akustyczne lub utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania. Każda z tych opcji podlega jednak procedurom administracyjnym, co oznacza, że czas oczekiwania na rzeczywiste działania może być długi.

Co na to mieszkańcy?

Mieszkańcy gminy Aleksandrów Łódzki mogą mieć mieszane uczucia. Z jednej strony, GDDKiA podkreśla, że zastosowane bariery powinny zapewnić ochronę przed hałasem. Z drugiej strony, skuteczność tych rozwiązań nie została jeszcze potwierdzona, a dodatkowe środki ochrony, jeśli zajdzie taka potrzeba, nie pojawią się najszybciej. Jest to sytuacja, którą trzeba będzie śledzić bardzo uważnie, zwłaszcza że pomiary hałasu oraz wyniki analizy porealizacyjnej są jeszcze przed nami.

Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie pozostaje otwarte i wiele zależeć będzie od wyników przyszłych badań oraz decyzji administracyjnych. Z pewnością jednak hałas stanie się jednym z głównych wyzwań na etapie eksploatacji nowo wybudowanej drogi ekspresowej S14.

Skip to content