Kwestia niebezpiecznego składowiska odpadów w miejscowości Łanięta, nieopodal Kutna, pozostaje nierozwiązana mimo licznych interwencji społecznych i politycznych. Po ostatnich wydarzeniach związanych z pożarem w maju, problem wrócił na języki lokalnej społeczności i znalazł się w centrum zainteresowania polityków, w tym posłanki Pauliny Matysiak. Niestety, postępy w tej sprawie są wciąż znikome.

Labirynt formalności i braki w budżecie

Jak poinformowało Starostwo Powiatowe w Kutnie w piśmie skierowanym do parlamentarzystki, w budżecie powiatu nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów usunięcia odpadów. Starostwo zdecydowało się na kolejną próbę uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Choć to działanie wydaje się kierować sprawę na właściwy tor, nadal nie jest jasne, ile czasu minie, zanim nastąpi jakiekolwiek realne działanie.

Rola prokuratury

Co więcej, prokuratura, która prowadzi śledztwo dotyczące składowiska, również nie spieszy się z wydaniem ostatecznej decyzji o usunięciu odpadów. Aktualnie dozwolone są jedynie działania przygotowawcze, takie jak analiza rodzaju odpadów i ich ilości oraz szacunkowe koszty ich usunięcia. To stawia mieszkańców w sytuacji oczekiwania na rezultaty oficjalnych postępowań.

W oczekiwaniu na ruchy władz

Jak wynika z pisma, które otrzymała posłanka Paulina Matysiak, starosta kutnowski zwrócił się do prokuratury z zapytaniem o potencjalny termin podjęcia działań. Odpowiedzi wciąż nie ma, a mieszkańcy zaczynają tracić cierpliwość.

Od mieszkańców słyszę, że po ostatnim pożarze 16-letnie dziecko trafiło do szpitala z powodu podrażnienia górnych dróg oddechowych. Składowisko jest bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi mieszkających w okolicy, a wydaje się, że nie jest to sprawa priorytetowa dla władz. Tak nie powinno być! — komentuje parlamentarzystka.

Zaniepokojeni mieszkańcy okolic Łaniąt wywierają presję na władze, domagając się natychmiastowego usunięcia zagrożenia. Według nich, opieszałość w podejmowaniu decyzji może prowadzić do dalszych, nieodwracalnych skutków dla ich zdrowia i środowiska.

Skip to content