W grudniu Rada Gminy Nowosolna przyjęła uchwałę zmieniającą plan miejscowy dla miejscowości Natolin i Teolin. Do posłanki Pauliny Matysiak zwrócili się mieszkańcy, którzy nie są zadowoleni z procesu konsultacji zmian planu przeprowadzonego przez władze gminy. Parlamentarzystka skierowała w tej sprawie pismo do wójta z prośbą o wyjaśnienie.

Forsowanie zmian w planie?

Zarzuty mieszkańców wobec władz gminy obejmują przede wszystkim nieuwzględnienie ich opinii i bagatelizowanie obaw. W nowej wersji planu zmieniono dopuszczalną wysokość budynków i zmniejszono wymagania odnośnie do powierzchni biologicznie czynnych. Posłanka w swoim piśmie pyta wójta o przebieg procesu konsultacji zmian i uwzględnienie zgłaszanych uwag w ostatecznej wersji dokumentu.

Szkody dla środowiska już nieistotne?

Jednym z głównych problemów z nowym planem miejscowym, który niepokoi mieszkańców, jest zniesienie zakazu lokalizowania przedsięwzięć, które mogą szkodzić środowisku. Posłanka Matysiak poprosiła o odniesienie się również do tej kwestii.

O odpowiedzi władz gminy poinformujemy.

Skip to content