Od października 2021 trwa wymiana pism między Zarządem Kolei Dolnośląskich a posłanką Pauliną Matysiak dotyczących funkcjonowania przewoźnika i siatki połączeń. Na część pytań do tej pory nie pojawiły się odpowiedzi i sprawa może skończyć się w sądzie administracyjnym. 

Wszystko zaczęło się od informacji płynących z mediów, które przeczyły wcześniejszym doniesieniom o tym w jakich miejscowościach miały zatrzymywać się pociągi. Jeszcze w październiku do Prezesa Zarządu Kolei Dolnośląskich Damiana Stawikowskiego trafiło pismo z interwencją posłanki Pauliny Matysiak w sprawie wykorzystania taboru kolejowego i kształtowania siatki połączeń w regionie.

W przesłanym piśmie posłanka zwracała uwagę na to, że tabor miał obsługiwać połączenia przez gminy Trzebnica, Długołęka, Wrocław, Siechnice, Czernica, Jelcz-Laskowice, Kobierzyce, Sobótka, Marcinowice i Świdnica, a w mediach pojawiały się informacje, że Czernica zostanie jednak ominięta.

Posłanka pyta o tabor i połączenia

Parlamentarzystka wysłała pismo, w którym stawia szereg pytań dotyczących funkcjonowania spółki, takich jak szczegóły na temat potoków pasażerskich w okresie od wiosny do jesieni 2021, informacje o zatrudnieniu i wydatkach, promocji spółki oraz planowanych zmianach w kwestii zatrzymań przy przystankach kolejowych.

Wśród pytań pojawiły się także te dotyczące szczegółów postępowania, które wyłoniło firmę do promocji projektu, w ramach którego zakupiono nowy tabor. Wątpliwości posłanki wzbudziło to, że firma, która je wygrała — wydawnictwo Finestra — może nie mieć doświadczenia w realizacji podobnych działań.

Koleje Dolnośląskie: to tajemnica przedsiębiorstwa

W odpowiedzi posłanka otrzymała pismo, w którym spółka podziękowała za zainteresowanie transportem w regionie, a na część pytań nie odpowiedziała w ogóle zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa lub potraktowała je bardzo ogólnikowo. Dotyczyło to w szczególności pytań o potoki pasażerskie i korzystanie z usług agencji reklamowych.

Problemy z ograniczeniami w dostępności połączeń przewoźnik usprawiedliwiał opóźnieniami w dostawie zamówionych wagonów z winy producenta. Posłance zwracano też uwagę, że ostateczny rozkład jazdy jest jeszcze w fazie uzgodnień, które potrwają do połowy listopada, a decyzje o trasach i przystankach zależą od samorządu województwa, a nie przewoźnika.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pomoże?

W związku z niesatysfakcjonującą odpowiedzią na postawione w październikowej interwencji pytania, posłanka Paulina Matysiak, wraz z radnym sejmiku dolnośląskiego Patrykiem Wildem, złożyli w połowie listopada 2021 roku wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, prosząc o kopie decyzji w sprawie uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dodatkowo w piśmie parlamentarzystka i radny poprosili o wykaz umów na usługi reklamowe, sponsoring i obsługę medialną, a także szczegółowych danych o zatrudnieniu w spółce w ostatnich latach i statystyk ruchu pasażerskiego.

Będzie skarga do sądu?

Spółka w reakcji na wniosek przesłała część odpowiedzi, o które wnioskowali parlamentarzystka i radny sejmiku. Pozostałe, dotyczące głównie potoków pasażerskich, wciąż uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa i odmawia udostępnienia danych. W nadesłanym na początku grudnia piśmie, przedstawiciel spółki zwraca uwagę, że zarówno posłanka, jak i radny nie mogą otrzymać wszystkich informacji, o które wnioskują, bo prawo umożliwia ograniczenie jawności w pewnych przypadkach. Dodatkowo informuje, że nawet przedstawiciele akcjonariuszy nie mają pełnego wglądu we wszystkie dane będące w posiadaniu Kolei Dolnośląskich.

Spółka zaprosiła przy tym do osobistej wizyty w siedzibie i rozmowy o specyfice jej działalności.

Jakie są dalsze możliwości działania? W razie nieudostępnienia informacji wnioskowanych w trybie dostępu do informacji publicznej, wnioskującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jeżeli odmowa nastąpiła w formie decyzji administracyjnej.

O dalszych działaniach posłanki w tej sprawie będziemy informować.

Skip to content