W niedawnej interpelacji do Prezesa Rady Ministrów posłanka Paulina Matysiak pytała sytuację związaną z majową awarią Elektrowni Bełchatów i kontrowersjami wokół decyzji personalnych w zarządzie. Pod koniec sierpnia przyszła odpowiedź z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Resort informuje, że powodem wstrzymania w dniu 17 maja 2021 r. pracy 10 bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów było niezgodne z instrukcją działanie w Stacji Elektroenergetycznej (dalej SE) Rogowiec, należącej do Operatora Systemu Przesyłowego – spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., po wystąpieniu usterki. Podczas tego działania miał miejsce błąd ludzki, którego konsekwencją było zwarcie.

Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. powołała Komisję, która ustali przebieg awarii i przyczyny jej powstania, a także zaproponuje działania zapobiegające powstaniu podobnej awarii w przyszłości. A w skład Komisji oprócz przedstawicieli PSE wchodzą również specjaliści i eksperci PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., w tym Oddziału Elektrowni Bełchatów

W kwestii bezpieczeństwa dostaw energii, Ministerstwo poinformowało, że spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nieustannie rozbudowuje i modernizuje siec przesyłową. Jednym z elementów są cyklicznie powstające „Plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną”, które konsultowane są z zainteresowanymi stronami oraz uzgadniane z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE). Ostatnia edycja Planu opracowana na lata 2021-2030 została
uzgodniona z Prezesem URE w dniu 28 maja 2021 r.
Natomiast na lata 2021-2030, zaplanowano 215 inwestycji dotyczących rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej. Szacowana wartość planowanych nakładów na realizację wszystkich inwestycji dla tego okresu wynosi ok. 14,2 mld zł

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało również, że nie posiada szczegółowych danych dotyczących kwestii personalnych w Grupie Kapitałowej PGE.

Całą odpowiedź z Ministerstwa przeczytasz na stronie Sejmu.

Skip to content